Zasiedzenie gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2012, poz. 989), opublikowaną 3 września 2012 r. spółdzielnia mieszkaniowa będzie mogła nabyć własność gruntu, na którym wybudowała budynki, w drodze zasiedzenia, na warunkach określonych dla tej instytucji w przepisach prawa cywilnego.

Ustawa przewiduje między innymi uchylenie przepisu art. 35 ust. 4 i 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, umożliwiającego  spółdzielniom mieszkaniowym, które przed 5 grudnia 1990 r. wybudowały na cudzym gruncie budynki, nabycie własności tych nieruchomości przy pomocy rozwiązań quasi zasiedzeniowych, czyli odmiennych od tych z kodeksu cywilnego, co zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 października 2010 r. P 34/2008).

Data wejścia zmian w życie: 4 grudnia 2012 r. Do spraw wszczętych na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i niezakończonych do tego dnia stosuje się przepisy dotychczasowe.