Kancelaria jest kancelarią radcy prawnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych, (Dz. U. z 2002r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.)

Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego. W ramach świadczonej pomocy prawnej radca prawny udziela Klientom porad i konsultacji prawnych, przeprowadza analizę projektów umów pod względem formalnoprawnym, sporządza opinie prawne oraz projekty umów. Reprezentuje Klientów przed wszystkimi organami administracji, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządza pozwy, wnioski, niezbędne w toku sprawy pisma procesowe, w tym w szczególności środki odwoławcze. Klienci Kancelarii są na bieżąco informowani o stanie prowadzonych przez Kancelarię spraw oraz o podjętych przez Kancelarię czynnościach.

Oferta Kancelarii obejmuje pomoc prawną w zakresie:

dla Przedsiębiorców:
prawa cywilnego
prawa gospodarczego i prawa spółek
prawa pracy
prawa upadłościowego i naprawczego
Więcej…

dla Klientów indywidualnych:
prawa cywilnego
prawa nieruchomości
prawa rodzinnego
prawa spadkowego
prawa pracy
Więcej…


Windykacja

Kancelaria oferuje w pełni kompleksowe i profesjonalne dochodzenie wierzytelności
Więcej…